System Services sp. z o.o.
 
Partnerzy

Słownik
 
ATM [Asynchronous Transfer Mode] Technologia sieciowa oparta na przesyle komórek (cells) lub pakietów (packets). Zwylke używana w zastosowaniach wymagających przesyłania przez sieć równocześnie wideo, dźwięku i danych. Więcej...
CIF [Common Intermediate Format] Format wideo używany w systemach wideokonferencyjnych będący częścia standardu H.261. Obsługuje sygnały PAL i NTSC przy rozdzielczości 352x288 punktów. Więcej...
QCIF [Quarter Common Intermediate Format] Format wideo analogiczny do CIF, lecz o rozdzielczości 176x144 punktów.
D1 Rozdzielczość 704x576 używana w formacie MPEG-2.
Ethernet Protokół LAN opracowany przez firmę Xerox w 1976 roku dla sieci o topologii gwiazdy lub magistrali. Obecnie istnieją wersje Ethernetu obsługujące szybkośc przesyłu danych do 10Mb/s, 100Mb/s i 1000Mb/s. Więcej...
FIFO [First In First Out] Metoda przechowywania danych w ogólnie pojętych sładnicach danych (bufory, dyski itp) polegająca na tym, że po przekroczeniu maksymalnej pojemności, najstarsze dane są nadpisywane przez najnowsze.
GSM [Global System for Mobile Communications] Jeden z głównych systemów cyfrowej telefonii komórkowej. Więcej...
H.261/H.263 Standardy cyfrowych wideokonferencji opracowane przez ITU.
H.323 Standard przesyłu danych wideokonferencyjnych przez sieci komputerowe opracowany przez ITU. Więcej...
H.324 Standard przesyłu danych wideokonferencyjnych przez analogowe linie telefoniczne opracowany przez ITU. Więcej...
ISDN [Integrated Services Digital Network] Międzynarodowy standard obejmujący przesył danych, dźwięku i obrazu cyfrowymi lub zwykłymi liniami telefonicznymi. Więcej...
JPEG [Joint Photographic Experts Group] Standard (ISO) kompresji stratnej obrazów. Więcej...
LAN [Local Area Network] Sieć komputerowa o relatywnie małym zasięgu (zwykle nie więcej niż parę budynków). Więcej...
MAN [Metropolitan Area Network] Sieć komputerowa obejmująca jedno miasto. Więcej...
MPEG [Moving Picture Expert Group] Grupa standardów (ISO) kompresji stratnej wideo. Więcej...
Multicast Technologia sieciowa pozwalająca na transmisję strumienia danych odbieranego przez wielu użytkowników równocześnie. Zwiększenie ilości odbiorców nie wpływa negatywnie na obciążenie sieci.
PSTN [Public Switched Telephone Network] Powszechnie używany system analogowej telefonii naziemnej. Więcej...
TRS [Transparent RS] Technologia pozwalająca na utworzenie "wirtualnego" połączenia RS232 pomiędzy komputerami wpiętymi do sieci komputerowej.
Wavelet Standard kompresji stratnej obrazów.
WAN [Wide Area Network] Sieć komputerowa obejmująca relatywnie duży obszar. Więcej...
 
©2003 System Services sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.