System Services sp. z o.o.
 
Partnerzy

Produkty
 
MoRIS

MoRIS Modular Road Information System

linia produktów służących do zapisu i transmisji cyfrowego wideo używana przez służby drogowe i administrację autostrad w celu monitorowania ruchu, kontroli stanu dróg zimą oraz jako element inteligentnych systemów drogowych (ITS)

Linia produktów MoRIS obejmuje wielostandardowe, wielofunkcyjne, oparte na najnowocześniejszej technologii rozwiązania przystosowane do wymogów systemów pracujących na drogach i w tunelach, jak i działających w centrach monitorowania ruchu używanych przez służby drogowe.

Wielostandardowość systemu MoRIS wynika z możliwości użycia w każdym zamówionym nadajniku i odbiorniku jednego lub wielu standardów:

  • protokołów sieciowych
  • algorytmów kompresji nieruchomych obrazów i wideo

Wielofunkcyjność zaś znaczy w tym przypadku, że systemy MoRIS mogą wykonywać funkcje nie związane z przetwarzaniem obrazów i wideo. Pozwala to na obniżenie kosztów związanych ze sprzętem, instalacją, eksploatacją i konserwacją.

Systemy MoRIS spełniają szeroki zakres wymogów co do użytych technologii, funkcjonalności i warunków pracy.

MoRIS Met (Metropolitan) jest przeznaczony do dużych, zintegrowanych i rozproszonych rozwiązań w miejskich systemach monitorowania ruchu.

MoRIS Mov (Movable) jest przystosowany do ruchomych systemów monitorowania sytuacji na drogach. Obraz wideo skompresowany algorytmem MPEG-1 lub MPEG-2 jest przesyłany poprzez łącze radiowe do sieci szerokopasmowych.

MoRIS Mob (Mobile) jest używany w przenośnych systemach monitorowania sytuacji na drogach. Nieruchome obrazy skompresowane algorytmem wavelet lub JPEG są transmitowane poprzez sieci telefonii komórkowej. Jako opcję można wybrać przesył wideo skompresowanego algorytmem MPEG-4.

MoRIS Win (Winter) jest stosowany w monitorowaniu stanu dróg w warunkach zimowych. Nieruchome obrazy skompresowane algorytmem wavelet lub JPEG są transmitowane poprzez sieć telefonii stacjonarnej.

Jeden typ odbiornika MoRIS może obsługiwać wiele typów obrazów i wideo równocześnie za pomocą jednego interfejsu użytkownika. Pozwala to na zmniejszenie kosztów, ograniczenie liczby systemów i interfejsów graficznych obsługiwanych równocześnie przez operatora.

Ogólna charakterystyka produktów MoRIS:

Cechy systemu Otwarty, modularny sprzęt i oprogramowanie oparte na uznanych standardach
Architektura systemu Płaska: nadajniki i odbiorniki
2 warstwowa: nadajniki, odbiorniki, aplikacje klienckie i serwerowe
3 warstwowa: w pełni rozproszone nadajniki, odbiorniki, aplikacje klienckie i serwerowe
Sprzęt  
Przemysłowy PC Rozmiar i typ obudowy dopasowane do konkretnego zastosowania: wolnostojące, w szafie typu rack i inne
Zasilacz Dostosowany do konkretnego zastosowania:
12V DC, 24V DC lub AC, 100V AC, 230V AC
Porty RS232/422/485, USB, równoległy, LONWorks
Urządzenia wskazujące Mysz, joystick, trackball
Rozmiar dysku Dostosowany do konkretnego zastosowania, rozszerzalny
Środowisko pracy  
Ilość wejściowych strumieni wideo rozszerzalna
Ilość wejść alarmowych rozszerzalna
Ilość wyjść sterujących rozszerzalna
Oprogramowanie  
System operacyjny Windows lub DOS
Oprogramowanie aplikacyjne Własne
Inteface użytkownika Oparty na ikonach: nadajniki i odbiorniki, "drag & drop" lub graficzny typu GIS (Geographic Information System) - dynamiczne obiekty na skalowalnej mapie
Narzędzia  
Zdalna konfiguracja Własne oprogramowanie
Zdalne monitorowanie systemu Własne oprogramowanie
Zdalna konserwacja systemu Własne oprogramowanie
Obsługiwane urządzenia Odbiorniki telemetryczne bez lub z informacją zwrotną o pozycji przez RS232/422/485 lub LONTalk,
porty alarmowe i sterujące
Inne cechy Zdalna pobieranie danych,
zdalne sterowanie,
przesył danych przez "przezroczyste" kanały,
zapis wideo na stałych i wyjmowalnych twardych dyskach,
kopie danych na CD, DVD, DAT...
Integracja systemów poprzez ASN.1, SNMP, inne API
 
©2003 System Services sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.