System Services sp. z o.o.
 
Partnerzy

Produkty
 
TeleGuard

TeleGuard

Linia modułowych produktów stosowana przez policję, wojsko, organizacje i przedsiębiorstwa w systemach zdalnego nadzoru, ochrony oraz inwigilacji.

Ogólny opis

TeleGuard jest linią modułowych produktów używanych w systemach zdanego nadzoru. Rozwiązania te oferują cyfrowy zapis obrazu i transmisję poprzez dowolny typ sieci przy użyciu dowolnego algirytmu kompresji. Cechą charakterystyczną produktów TeleGuard jest możliwość pracy z nagraniami wysokiej jakości nawet w przypadku sieci wąskopasmowych.

Linia produktów TeleGuard jest szczególnie dobrze dostosowana do wyspecjalizowanych, zintegrowanych systemów ochrony i nadzoru używanych przez policję, wojsko, duże organizacje i firmy.

Strumień danych wideo zajmuje pewne pasmo przepustowości w sieci, przez którą jest przesyłany, zależne od typu i stopnia kompresji, rozdzielczości i ilości klatek na sekundę. Jeśli dostępna przepustowość nie dorównuje potrzebnej do uzyskania przesyłu wideo na żywo, to TeleGuard oferuje wtedy następujące możliwości:

 • podgląd, co się aktualnie dzieje (i jest ewentualnie nagrywane), na podstawie pojedyńczych klatek obrazu wyciętych ze strumienia wideo
 • transfer wybranego wycinka materiału z nadajnika do odbiornika przy użyciu dostępnego pasma sieci
 • przeglądanie otrzymanego materiału w odbiorniku w pełnej szybkości, w zwolnionym tempie lub klatka po klatce
Schemat systemu

Schemat

Nadajnik TeleGuard

Kluczowe cechy nadajnika TeleGuard:

 • zapisywanie strumienia wideo na twardym dysku do biblioteki typu FIFO (najstarsze dane są nadpisywane przez najmłodsze) o wielkości zdefiniowanej przez użytkownika
 • elementy sekwencji wideo mogą byc oznaczane poprzez zewnętrzne urządzenia (czujniki, alarmy...) lub operatorów w celu udróżnienia ich od innych i zablokowania kasowania przez mechanizm FIFO
 • automatyczny lub manualny transfer wideo uruchamiany przez wystąpienie zdefiniowanych warunków lub przez operatora
 • zależnie od dostępnego pasma transmisji, jak i preferencji użytkownika, transfer może przebiegać w następujących trybach:
  • odtwarzanie strumienia na żywo lub nagranych materiałów
  • podgląd pojedyńczych klatek lub sekwencji wideo
  • praca na wycinkach materiału wybranych ręcznie lub automatycznie przez system na podstawie uprzednio umieszczonych znaczników
 • możliwość zdalne konfiguracji nadajnika, diagnostyki i uaktualnienia oprogramowania
Odbiornik TeleGuard

Kluczowe cechy odbiornika TeleGuard:

 • działa jako stacja użytkownika
 • odbiera i wyświetla nieruchome obrazy i wideo na ekranie komputera lub monitorze PAL
 • zapisuje lokalnie otrzymane obrazy
 • zależnie od dostępnego pasma transmisji, jak i preferencji użytkownika, transfer może przebiegać w następujących trybach:
  • odtwarzanie strumienia na żywo lub nagranych materiałów
  • podgląd pojedyńczych klatek lub sekwencji wideo
  • praca na wycinkach materiału wybranych ręcznie lub automatycznie przez system na podstawie uprzednio umieszczonych znaczników
 • możliwość zdalne konfiguracji nadajnika, diagnostyki i uaktualnienia oprogramowania
Dostępne produkty TeleGuard

TeleGuard TM1 (TrueMotion MPEG-1)

Pasmo sieciowe: 0.5 - 3 Mbit/s
TeleGuard TM1/2 umożliwia równoczesne nagrywanie i transmisję wideo w jakości
MPEG-1/CIF/25 fps.

TeleGuard TM2 (TrueMotion MPEG-2)

Pasmo sieciowe: 3 - 15 Mbit/s
TeleGuard TM2 umożliwia równoczesne nagrywanie i transmisję wideo MPEG-2 w rozdzielczości D1 przy 50 fps.

TeleGuard TM1/2 (TrueMotion MPEG-1/2)

Pasmo sieciowe: 0.5 - 15 Mbit/s
TeleGuard TM1/2 umożliwia równoczesne nagrywanie i transmisję wideo w jakości od
MPEG-1/CIF/25 fps do MPEG-2/D1/50 fps.

TeleGuard DM1 (DualMode MPEG-1)

Pasmo sieciowe: 9 600 - 128 000 bit/s
TeleGuard DM1 przeznaczony jest do wąskopasmowych sieci telekomunikacyjnych (komórkowych, PSTN, ISDN) i umożliwia:

 • zapis wideo w nadajniku w jakości MPEG-1/CIF/25 fps
 • podgląd w odbiorniku na żywo pojedyńczych klatek skompresowanych JPEG lub wavelet (częstotliwość odświeżania obrazów zależna od dostępnej przepustowości)
TeleGuard DM1/2 (DualMode MPEG-1/2)

Pasmo sieciowe: 38 400 - 128 000 bit/s
TeleGuard DM1/2 przeznaczony jest do wąskopasmowych sieci telekomunikacyjnych (komórkowych, PSTN, ISDN) i umożliwia:

 • zapis wideo w nadajniku w jakości od MPEG-1/CIF/25 fps do MPEG-2/D1/50 fps
 • podgląd w odbiorniku na żywo pojedyńczych klatek skompresowanych JPEG lub wavelet (częstotliwość odświeżania obrazów zależna od dostępnej przepustowości)
Specyfikacja

Cechy systemu Otwarty, modularny sprzęt i oprogramowanie oparte na uznanych standardach
Funkcjonalność

automatyczna obsługa alarmów,
zdalne gromadzenie danych,
zdalne sterowanie podłączonym sprzętem,
transmisja danych,
zapis wideo na stałych i wyjmowalnych twardych dyskach,
kopie danych na: CD, DVD, DAT...,
równoczesne nagrywanie i jedno- lub dwukierunkowa,
transmisja dźwięku,
podgląd nagranych materiałów: w normalnej szybkości, w zwolnionym tempie lub klatka po klatce,
przechwytywanie pojedunczych klatek wideo

Architektura systemu Płaska: nadajniki i odbiorniki
2 warstwowa: nadajniki, odbiorniki, aplikacje klienckie i serwerowe
3 warstwowa: w pełni rozproszone nadajniki, odbiorniki, aplikacje klienckie i serwerowe
Sprzęt  
Przemysłowy PC Rozmiar i typ obudowy dopasowane do konkretnego zastosowania: wolnostojące, w szafie typu rack i inne
Zasilacz Dostosowany do konkretnego zastosowania:
12V DC, 24V DC lub AC, 100V AC, 230V AC
Porty RS232/422/485, USB, równoległy, LONWorks
Urządzenia wskazujące Mysz, joystick, trackball
Rozmiar dysku Dostosowany do konkretnego zastosowania, rozszerzalny
Środowisko pracy  
Ilość wyjściowych strumieni wideo (nadajnik) rozszerzalna
Ilość wejściowych strumieni wideo (odbiornik) rozszerzalna
Ilość wejść alarmowych rozszerzalna
Ilość wyjść sterujących rozszerzalna
Oprogramowanie  
System operacyjny Windows lub DOS
Oprogramowanie aplikacyjne Własne
Inteface użytkownika Oparty na ikonach: nadajniki i odbiorniki, "drag & drop" lub graficzny typu GIS (Geographic Information System) - dynamiczne obiekty na skalowalnej mapie
Narzędzia  
Zdalna konfiguracja Własne oprogramowanie
Zdalne monitorowanie systemu Własne oprogramowanie
Zdalna konserwacja systemu Własne oprogramowanie
Obsługiwane urządzenia Odbiorniki telemetryczne bez lub z informacją zwrotną o pozycji przez RS232/422/485 lub LONTalk,
porty alarmowe i sterujące
Integracja systemów poprzez ASN.1, SNMP, inne API
 
©2003 System Services sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.