System Services sp. z o.o.
 
Partnerzy

Produkty
 
MoRIS
MoRIS Met

System z linii produktów MoRIS przeznaczony do dużych, zintegrowanych i rozproszonych rozwiązań w miejskich systemach monitorowania ruchu.

Ogólny opis

MoRIS Met jest to jedno z najbardziej kompletnych i technicznie zaawansowanych rozwiązań typu ITS (Inteligent Traffic Systems) aktualnie działających. System ten, oparty na wymogach sprecyzowanych przez SNRA (szwedzka administracja dróg publicznych) oraz wielu konsultantów-specjalistów, spełnia następujące wymogi:

 • jedna sieć komputerowa z nadmiarowymi elementami zainstalowana wzdłóż dróg i tuneli pokrywa wszystkie potrzeby systemu
 • przyszłościowe rozwiązanie mające jakość i wydajność całkowicie wystarczającą do aktualnych potrzeb, z możliwością łatwego skalowania w razie zwiększenia wymagań
 • bardzo wysoka niezawodność związana z dużymi wymogami bezpieczeństwa w tunelach
 • możliwa równoczesna praca w systemie wielu użytkowników w różnych miejscach
 • prosta i intuicyjna obsługa nie wymagająca dużej wiedzy technicznej
Użyte standardy

sieci Gigabit Ethernet z elementami nadmiarowymi obsługujący multicast i QoS (Quiality of Service), opcjonalnie ATM
kompresja wideo ISO MPEG-2 w rozdzielczości D1, opcjonalnie MPEG-1 w rozdzielczości CIF
integracja ASN.1 i SNMP, opcjonalnie inne API

Struktura systemu

Schemat

Wzdłuż dróg i tuneli

Nadajnik MoRIS Met (Tx)

 • transmisja strumienia wideo na żywo
 • ciągły zapis strumienia wideo do wewnętrznej "biblioteki" typu FIFO (najstarsze dane są wypierane przez najnowsze) w celu umożliwienia przeglądu wydarzeń poprzedzających dane zdarzenie
 • transmisja uprzednio zapisanego wideo
 • przesył nieruchomych obrazków do aplikacji internetowych (Tx może służyć opcjionalnie za serwer HTTP)
 • obsługa cyfrowych danych dźwiękowych obejmująca także odtwarzanie uprzednio nagranych komunikatów
 • kontrolowanie podłączonych urządzeń
 • obsługa sygnałów alarmowych
 • pobieranie i przesył innych danych
 • wspomaga zdalne monitorowanie i konsterwację węzłów MoRIS

Klient może wybrać, które z powyższych cech mają być zaimplementowane. Jest możliwość rozszerzenia funkcjonalności zależnie od potrzeb.

W centrum monitoringu

Odbiornik MoRIS Met lub wielokanałowy/wielofunkcyjny odbiornik MoRIS Met

 • dekodowanie i wyświetlanie strumienia wideo na żywo (PAL lub SVGA)
 • dekodowanie i wyświetlanie uprzednio zapisanego strumienia wideo (PAL lub SVGA)
 • dekodowanie i wyświetlanie nieruchomych obrazów (PAL lub SVGA)
 • zapis strumienia wideo na dysk
 • obsługa cyfrowych danych dźwiękowych

Serwer systemowy MoRIS Met

Serwer systemowy MoRIS Met zarządza pracą całego systemu, a w szczególności steruje nadajnikami i odbiornikami. Jest on zaprojektowany jako aplikacja rozproszona i może działać w konfiguracji:

 • jednoserwerowej
 • wieloserwerowej
 • z serwerami nadmiarowymi w celu zapewnienia większej niezawodności

Stacja kliencka MoRIS Met

Stacja kliencka jest częścią systemu używaną bezpośrednio przez operatora. Umożliwia ona sterowanie elementami systemu przy użyciu:

 • klawiatury
 • joysticka
 • myszy
 • opcjonalnie innych urządzeń

Użytkownik może wybrać jeden z dwóch możliwych interfejsów graficznych:

 • typu aplikacji Windows - ikony reprezentujące elementy uporządkowane w strukturę drzewiastą, technika drag & drop
 • typu GIS - skalowalna mapa z dynamiczną wizuializacją obiektów w czasie rzeczywistym

Stacja kliencka MoRIS Met komunikuje się z Serwerem systemowym protokołem ASN.1

Serwer wideo MoRIS Met

Oferowany jako opcja do stacji klienckiej. Posiada następującą funkcjonalność:

 • przegląd wszystkich nagrań wideo w całej sieci
 • wykonywanie lokalnych kopii zapasowych nagrań wideo
 • wspomaganie tworzenie kopii nagrań na CD, DVD itp.
W pomieszczeniach administracyjnych

Konfigurator MoRIS Met

Moduł ten jest używany przez administratora systemu do zdalnej konfiguracji węzłów systemu MoRIS Met.

Serwer diagnostyczny MoRIS Met

Serwer diagnostyczny MoRIS Met pozwala na zdalne monitorowanie i diagnozowanie w czasie rzeczywistym wszystkich węzłów sieci MoRIS Met. Dodatkową funkcją jest możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania modułów.

Wyżej wymienione czynności mogą być także wykonywane spoza sieci, poprzez dowolny typ połączenia telekomunikacyjnego (np PSTN).

 

 
©2003 System Services sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.