System Services sp. z o.o.
 
Partnerzy

Produkty
 
MoRIS
MoRIS Mov

System z linii produktów MoRIS przystosowany do ruchomych systemów monitorowania sytuacji na drogach. Obraz wideo skompresowany algorytmem MPEG-1 lub MPEG-2 jest przesyłany poprzez łącze radiowe do sieci szerokopasmowych.

Ogólny opis

Kompletny zestaw MoRIS Mov składający się z przyczepy, generatora zasilającego, wyświetlacza komunikatów (VMS) oraz sprzętu nagrywającego i transmisyjnego może być przemieszczany z jednego miejsca do drugiego w celu:

  • przekazania aktualnej sytuacji na drodze w dowolnym miejscu do centrum monitorującego
  • informowania użytkowników dróg przy pomocy wyświetlacza komunikatów VMS

System MoRIS Mov może być zastosowany w przypadku robót driogowych, wypadków i innych zdarzeń powodujących utrudnienia ruchu.

Struktura systemu

Wzdłuż drogi, na przyczepie

Na pojeˇdzie lub maszcie znajdują się:

  • nieruchome kamery slużące do automatycznego wykrywania zdarzeń (AID/IDS Automatic Incident Detection / Incident Detection System)
  • ruchome kamery monitorujące sytuację na drodze
  • ruchoma antena radiowa

W wydzielonym miejscu przyczepy zainstalowane są nadajniki MoRIS:

  • wąskopasmowe, korzystające z sieci telefonii komórkowej
  • szerokopasmowe, działające w oparciu o łącze radiowe

Połączenie wąskopasmowe jest używane do przesyłu nieruchomych obrazów, danych, informacji o alarmach i poleceniach sterujących od/do sprzętu na przyczepie. Może być ono także stosowane do zdalnego nakierowania ruchomej anteny radiowej na najbliższe łącze. Wtedy, po nawiązaniu połączenia, następuje przejście na transmisję szerokopasmową.

W centrum monitoringu

Wszystkie operacje w centrum monitoringu są kontrolowane przez dowolne odbiorniki MoRIS kompatybilne ze sprzętem na przyczepie.

 
©2003 System Services sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.